Category: Sproglæringsstrategier

Eleverne skal udvikle deres sproglige selvtillid, så de tør og har lyst til at bruge sproget så meget som muligt. De skal have lyst til og mod på at benytte engelsk skriftsprog. Fejl skal anses som et centralt element i hypoteseafprøvningen. Læreren skal give målrettet feedback som støtte til sprogtilegnelsen.
Eleverne skal lære at genkende engelske ord i deres omgivelser, fx på plakater og i reklamer, og bruge dem i sprogtilegnelsen.
Senere skal de lære at anvende billedordbøger og online ressourcer.
Sidst i forløbet skal eleverne kunne udnytte og eksperimentere med sammenhængen mellem det mundtlige sprog og det skriftlige sprog, fx ved at bruge lydoptagelser inden de skriver. (Kilde: FFM, Læseplanen)

0

iundervisning.dk

Denne hjemmeside er en stor linksamling til bl.a. tysk og engelsk, som er gratis at benytte. Her finder man links til apps, ordforrådsøvelser, værktøjer, videoer, grammatik m.m.. Hjemmesiden har opdelt sine...

2

Oxford Owl – free ebooks

Oxford Owl tilbyder et stort udvalg af gratis e-bøger. www.oxfordowl.co.uk   Der findes i alt 250 gratis e-bøger på portalen. Bøgerne på de laveste klassetrin indeholder ingen tekst, men bliver...

0

Goldilocks and the three bears

Dette er en god, gammel fortælling som med fordel kan inddrages i engelskundervisningen. Fortællingen indholder flere elementer, som kan understøtte et godt læringsforløb i tidlig engelsk sprogstart. Blandt andet kan...

0

Mangler vi din aktivitet?

Ligger du inde med en sjov aktivitet, som vi og andre kunne have gavn af i forbindelse med den tidlige sprogstart, så send det endelig til os. Det kan også være et...