Category: Kulturmøder

Eleverne skal arbejde med kulturens indflydelse på sprog og sproglig adfærd ud fra en sammenligning med dansk uformalitet og tyske høflighedskonventioners betydning for at kunne begå sig i kulturmøder.
Sidst i forløbet skal eleverne arbejde med enkle faste, kulturbundne udtryk, som anvendes i mødet med tysktalende, fx tiltaleformer og situationsbundne høflighedsudtryk som bitte, danke, Herr/Frau, genau og sehr schön. (Kilde: FFM, Læseplanen)

0

Mangler vi din aktivitet?

Ligger du inde med en sjov aktivitet, som vi og andre kunne have gavn af i forbindelse med den tidlige sprogstart, så send det endelig til os. Det kan også være et...