Category: Lytning

I arbejdet med lytning er der fokus på sammenligninger mellem danske og tyske/engelske ord samt kulturbundne udtryk. Undervisningen omfatter arbejde med lytte- og afkodningsstrategier i forbindelse med lette lydmaterialer som sang, dramatisering, interviews, kommunikations- og rollespil, hvor situation, gestik og mimik eller billedmateriale bidrager til afkodningen. Der skal i undervisningen opbygges en lyttestrategi i forhold til informationer vedrørende kendte emner fra hverdagen med begyndende fokus på at forstå budskaber og tekster som helhed.
Først skal eleverne arbejde med forståelse af ord og vendinger i situationer, hvor sprog og handling gennem kropssprog, gestik og mimik knyttes sammen, fx i forbindelse med simple anvisninger i klasseværelset eller i leg eller iagttagelse af filmklip. Eleverne skal arbejde med ord, der er beslægtet med dansk.
Derefter skal eleverne arbejde videre med forståelse af transparente ord, vendinger og budskaber fra deres hverdag, fx ordet Hund.
Senere skal eleverne arbejde med at lytte til hovedindholdet i tekster, film, billeder og medier, der omhandler emner fra hverdagen samt gætte på indhold i kendte situationer, fx ved at finde og forstå nøgleord. (Kilde: FFM, Læseplanen)

0

Sænke slagskib

Sænke-slagskib, Battleship, Schiffe versenken eller Bataille navale… Uanset fag kan du bruge denne aktivitet, når du vil træne alfabetet, stavning og ordforråd med eleverne. Den kræver dog, at eleverne er...

0

Magic Eyes

Dette er en flashcard aktivitet, der fokuserer på elevernes ordtilegnelse. Sådan gør du: Placer 6 flashcards i rækkefølge på en tavle. Få eleverne til at gentage ordene efter dig på...

0

Drei Chinesen mit dem Kontrabass

Med denne sang kan man træne udtalen af vokalerne på tysk. Billederne understøtter det, der bliver sunget. Sangen findes også på dansk, hvilket giver eleverne en yderligere støtte. Læringsmål Eleverne...

0

Die Schatzkiste

Die Schatzkiste er en samling supplerende materiale til tyskundervisningen, som bl.a. indeholder billeder, digte, Zungenbrecher, sange, eventyr og små korte tekster. Bogen er fra 2010 og er lavet af Jette...