tidligsprogstart.dk

Registrierung

Mål: dette er en metode, man kan bruge først i timen.

Tid: 6 minutter

Udstyr: en klasseliste

Fremgangsmåde:

1: Råb elevens navn op: ”Peter Hansen”, og eleven svarer med: ”Ich bin heute hier”.

2: Ved næste lektion kan eleven svare: „Ich bin heute hier und ich war auch gestern hier“ eller „Ich bin heute hier, aber ich bin morgen nicht hier(hvis det er weekend).

Ideen kan uddybes:

Mein Lieblingsessen ist….

Mein Lieblingssport ist …

Meine Lieblingsband ist…

Ich liebe…

Ich hasse…

Exit mobile version