tidligsprogstart.dk

Spinners

A spinner” er et godt redskab til at træne ordforråd.

Sådan gør du

Eleverne arbejder i grupper af tre/fire personer.
Hver gruppe får tildelt en klips og et arbejdeark med “a spinner” og en tabel
Lad eleverne vælge fem/seks navneord/gloser fra emnet, I arbejder med.
I hvert felt på “the spinner” tegner gruppen et af de udvalgte ord.
Samme ord tegnes i nederst i tabellen.
På skift drejer eleverne clipsen.
Det ord hvorpå “the spinner” lander siges højt og der sættes et kryds i tabellen.
Den gruppe som når øverst i tabellen med en kategorierne først vinder.

Se inspiration til “the spinner”

http://kindergartencrayons.blogspot.dk/2011/07/spinner-games-make-learning-sight-words.html

Exit mobile version