Category: Sprogligt fokus

Begynderundervisningen skal have fokus på, at eleverne efterligner franske lyde med afsæt i de sprog, eleverne kender i forvejen, fx giraf (dansk) [gi ‘raf], giraffe (engelsk) [dʒi ‘ra:f], girafe (fransk) [ʒi ‘raf].
Herefter arbejdes der med stigende og faldende intonation i faste udtryk, således at eleven lærer at skelne mellem fremsættende og spørgende ytringer til støtte for kommunikationen, fx Ça va ? Oui, ça va.
Dernæst skal undervisningen fokusere på, at elevernes udtale og intonation bliver så præcis, at de kan gøre sig forståelige over for en fransktalende modtager. (Kilde: FFM, Læseplanen)

0

Magic Eyes

Dette er en flashcard aktivitet, der fokuserer på elevernes ordtilegnelse. Sådan gør du: Placer 6 flashcards i rækkefølge på en tavle. Få eleverne til at gentage ordene efter dig på...

0

Mangler vi din aktivitet?

Ligger du inde med en sjov aktivitet, som vi og andre kunne have gavn af i forbindelse med den tidlige sprogstart, så send det endelig til os. Det kan også være et...