Category: Sprogligt fokus

Elevernes sproglige nysgerrighed og opmærksomhed skal fastholdes og udbygges.
I begyndelsen skal eleverne opbygge et enkelt ordforråd ved at imitere og gentage hyppige ord og fraser.
Eleverne skal udvikle deres udtale og intonation samtidig med, at ordforrådet konsolideres. Dette sker gennem arbejde med rim og remser. Ved hyppig og varieret brug gøres sproget aktivt, fx gennem sproglege og ordkort.
Eleverne skal opbygge deres ordforråd igennem betydningsfelter, fx tøj og dyr.
Eleverne skal lære enkle sproghandlinger og deres intonation at kende gennem arbejdet med instruktioner, spørgsmål og beskrivelser.
Efterhånden skal eleverne tilegne sig flere ord og fraser inden for de 1000 hyppigst brugte ord. (Kilde: FFM, Læseplanen)

0

Storest i engelsk

Storest er en app, hvormed eleverne kan skabe deres egen butik. Eleverne kan sidde enkeltvis og foretage indkøb og betale i den virtuelle butik, der er i appen. Men det geniale...

0

Magic Eyes

Dette er en flashcard aktivitet, der fokuserer på elevernes ordtilegnelse. Sådan gør du: Placer 6 flashcards i rækkefølge på en tavle. Få eleverne til at gentage ordene efter dig på...

0

Tellagami i engelsk

Tellagami er en app, hvor eleverne meget enkelt kan lave en animeret videobesked. App’en er gratis i anskaffelse, dog er der udvidelser i app’en, der kræves betaling for. Sådan gør...

My Hat, It Has Three Corners 0

My Hat, It Has Three Corners

Den danske udgave af denne sang er kendt blandt mange danske elever. Dette er dog kun en fordel, eftersom eleverne udelukkende kan koncentrere sig om, at lære de nye gloser. My...

“There were ten in the bed” 0

“There were ten in the bed”

Dette er en god og gammel “nursery song” som træner tallene. Melodien er enkel og nem at lære. Sangteksten gentages og er simpel. Lyrik (og video): http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/ten-in-the-bed http://www.bbc.co.uk/schoolradio/subjects/earlylearning/nurserysongs/P-T/roll_over   Film:...

Fagtesang – “One, two buckle my shoe” 0

Fagtesang – “One, two buckle my shoe”

Med denne fagtesang kan du træne tallene. Sangen er meget populær og findes i flere forskellige versioner. Syng sangen med eleverne og brug de anbefalede fagter til hvert vers. Lyrik...