Category: Lytning

Lytning er en kompleks proces, hvor læreren tager afsæt i elevernes forforståelse og baggrundsviden fra dansk, engelsk og eventuelle andre sprog. Begynderundervisningen skal have fokus på elevernes genkendelse af særlige franske lyde, fx [s], [z], [ʃ], [ʒ] samt nasalvokalerne.
Dernæst arbejdes der med at genkende enkle ord og udtryk, fx Jacques a dit… levez-vous.
Efterfølgende fokuseres der på elevernes forforståelse med henblik på at lytte efter hovedindholdet med støtte i fx billeder og film. (Kilde: FFM, Læseplanen)

0

Sænke slagskib

Sænke-slagskib, Battleship, Schiffe versenken eller Bataille navale… Uanset fag kan du bruge denne aktivitet, når du vil træne alfabetet, stavning og ordforråd med eleverne. Den kræver dog, at eleverne er...

0

Magic Eyes

Dette er en flashcard aktivitet, der fokuserer på elevernes ordtilegnelse. Sådan gør du: Placer 6 flashcards i rækkefølge på en tavle. Få eleverne til at gentage ordene efter dig på...

0

Mangler vi din aktivitet?

Ligger du inde med en sjov aktivitet, som vi og andre kunne have gavn af i forbindelse med den tidlige sprogstart, så send det endelig til os. Det kan også være et...