Kategori: Tekster og medier

Begynderundervisningen skal have fokus på at præsentere eleverne for teksttyper i forskellige medier, fx musikklip, blog, digte, lister, 1. personsfortællinger og interaktive platforme.
Dernæst skal der arbejdes med digitale værktøjer, der understøtter elevernes forståelse af teksternes indhold, og som hjælper dem, når de selv skal producere fransk, fx syntetisk oplæsning og oversættelsesprogrammer med dansk oversættelse og fransk udtale.
Efterfølgende skal undervisningen fokusere på informationssøgning på fransk med støtte fra læreren. Undervisningen skal introducere eleverne til læsning af franske hjemmesider ud fra enkle søgeord eller henvisning til relevante link, så de lærer at navigere og finde enkle informationer. (Kilde: FFM, Læseplanen)