Category: Sprogligt fokus

Undervisningen har fokus på tilegnelse af karakteristiske træk ved tysk udtale, herunder intonation og rytme. Derudover skal eleverne blive fortrolige med den simple sætnings opbygning gennem træning.
Først skal eleverne anvende karakteristiske træk ved tysk udtale samt ligheder og forskelle mellem dansk og tysk udtale, fx ben/Bein.
Derefter skal eleverne arbejde med det tyske sprogs særlige lydmæssige kendetegn, fx sch/ch, au/äu/eu ei/ie, v/w/f, og de arbejder med sammenhængen mellem skrift og lyd.
Senere skal eleverne gennem mundtlige træningsøvelser blive fortrolige med den simple sætnings grundstruktur, dvs. grundled, udsagnsled og genstandsled, med brug af navneord eller stedord. (Kilde: FFM, Læseplanen)

0

Magic Eyes

Dette er en flashcard aktivitet, der fokuserer på elevernes ordtilegnelse. Sådan gør du: Placer 6 flashcards i rækkefølge på en tavle. Få eleverne til at gentage ordene efter dig på...

0

Drei Chinesen mit dem Kontrabass

Med denne sang kan man træne udtalen af vokalerne på tysk. Billederne understøtter det, der bliver sunget. Sangen findes også på dansk, hvilket giver eleverne en yderligere støtte. Læringsmål Eleverne...

0

Die Schatzkiste

Die Schatzkiste er en samling supplerende materiale til tyskundervisningen, som bl.a. indeholder billeder, digte, Zungenbrecher, sange, eventyr og små korte tekster. Bogen er fra 2010 og er lavet af Jette...